Bursa Uludağ Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alacak
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bursa Uludağ Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Bugün Resmi Gazetede de Duyurulduğu Üzere Bursa Uludağ Üniversitesine Toplam 100 Sözleşmeli Personel Alınacak.

Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 100  adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

8) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

10) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak kazansalar bile iptal edilecektir.

11) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

12) Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) unvanı başvurusu yapan aday/memurun görev yeri hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru esnasında eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.

6) Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Dilekçe

2) İş Başvuru Formu

3) KPSS Sınav Sonuç Belgesi (2020 yılı KPSS (B) grubu lise mezunları için P94, önlisans mezunları için P93 puanı esas alınacaktır)

4) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir)

6) SGK Hizmet Dökümü

7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

8) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

9) 1 adet Fotoğraf (İş Başvuru Formuna yapıştırılacaktır)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan takip edilebilecektir.

4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine
getirmeleri gerekmektedir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren

10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır.

İletişim:

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle
Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

E-mail adresi: suampersonel@uludag.edu.tr

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz
sorumlu olmayacaktır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 22 Temmuz 2022 Cuma

Resmi Gazete İlanı Ve Detaylar İçin Tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın