İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Kişi Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Kişi Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olmak Üzere 100 Kişi İstihdam Edeceğini Duyurdu.

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar  https://www.turkiye.gov.tr internet
adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere
indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
kurumumuzca tasdik edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet)
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
– Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında
müracaat yapabileceklerdir.
– Elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden
veya şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri
Caddesi No:5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içinde
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecektir. Posta ile başvuru yapacak adayların
postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvuruları dikkate
alınmayacaktır.
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 14/7/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine
https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav
yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/7/2022 – 29/7/2022 tarihleri arasında;
Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih
İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Her
aday için sınav tarihi ve saati SMS ile gönderilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

Kontenjan Ve Kadro Bilgileri İçin Tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Adresi

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Kişi Alıyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın