İstanbul Güngören Belediyesi 25 Memur Alımı Yapacak

Güngören Belediyesi
Güngören Belediyesi Memur Alımı
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Güngören Belediyesi 25 Memur Alımı Yapacak

İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacağını Duyurdu.

 

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

• Başvuru Formu, ( internet sayfasından
www.gungoren.bel.tr temin edilecektir.)

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen
diğer belgeler ile birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat
09:00-16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara
Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen
veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında
geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

(Geciken postalardan belediye sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@gungoren.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.

Kontenjan Ve Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Güngören Belediyesi Web Sayfası.

İstanbul Güngören Belediyesi 25 Memur Alımı Yapacak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın