Siirt Belediyesi 50 Memur Alımı Yapacak

Siirt Belediyesi
Siirt Belediyesi Memur Alımı
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Siirt Belediyesi 50 Memur Alımı Yapacak

 

Siirt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta
memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

 

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da (www.siirt.bel.tr) adresinden temin edilecek ve
aşağıdaki belgeler eklenecektir.)
a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
i) 3 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
● Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat
17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat Öktüren
Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan
başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
● Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından
yapılacaktır.
● Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
● 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
● Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav;
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

 

Başvuru Özel Şartları Ve Kontenjan İçin Tıklayınız.

Siirt Belediyesi Web Adresi.

Siirt Belediyesi 50 Memur Alımı Yapacak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın