Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması! Yasa Tasarısı Meclise gönderildi

Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması! Yasa Tasarısı Meclise gönderildi
Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması! Yasa Tasarısı Meclise gönderildi
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bakanlar Kurulu, Bedelli askerliğe ilişkin düzenlemeler içeren Yasa Tasarısı’nı onayladı ve Meclis’e sevk etti.

Bakanlar Kurulu, Bedelli askerliğe ilişkin düzenlemeler içeren Yasa Tasarısı’nı onayladı, Meclis’e sevk etti. Tasarı yasallaşırsa, özel statü kapsamında yurt dışında doğup büyüyenler 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG (Sterling) ödemeleri halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacak. Tasarı, yükümlülüklerine yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanmasını da öngörüyor. 

Bunun yası sıra Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıkladığı düzenlemede, yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananların, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılmaları ve özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılmaları da var. Tasarı yasallaşırsa; 1 Ocak 2016 öncesinde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanacak. 

Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG (Sterling) ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılacaklar. Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılacak. Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.
 
Kimler özel statüde (yurt dışında yaşamaya bağlı bedelli) askerlik yapabilir?

        a. Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (T.C. – KKTC) yurttaşlar hariç].

        b. 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (T.C. – KKTC) yurttaşlar hariç].

        c. Her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009 tarihinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2009 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar mükellefiyet hizmetini özel statüde yerine getirirler. Haklarında madde de belirtilen suçlar sebebiyle kovuşturma yapılmaz.

2. Bu kapsamda olanların müracaatı nasıl yapılır?

    Bu kapsamda olanlar;

        a. KKTC dış temsilciliklerine başvurabilirler.

        b. Başvurmamış olanlar ise KKTC’ye ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 120 gün içerisinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

        c. İçişleri Bakanlığına kayıt yaptırdıkları için ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde de kaydı bulunanlar, askerlik çağına girdiği yılın Ocak ayının sonuna kadar müracaat etmezlerse yoklama kaçağı olarak asgari ücretin ¼’ü kadar para cezaya tabi tutulurlar.

    Müracaat evrakları:

    (1) Pasaport tıpkıçekimi (fotokopisi)

    (2) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış dökümleri.(KKTC doğumlu olanların anne-babalarının da istenir)

    (3) Varsa KKTC kimlik kartı fotokopisi ve KKTC doğum kayıt belgesi aslı

    (4) TC vatandaşı olanların TC kimlik kartı fotokopisi, KKTC vatandaşlığı işlendikten sonra alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği, TC Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak Türiye Cumhuriyetine giriş-çıkış dökümleri

3. Bu kapsamda olanların askerlik yükümlülüğü nedir?

        a. 31 yaşından küçük olanlar 3000 stg. (sterling) ödeyerek, 31 yaşından büyük olanlar 2000 stg. ödeyerek serbest kalır.

        b. 1500 stg. ödeyerek 1 ay hizmet yapar.

        c. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC’ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından küçük olanlar 4 ay hizmet yapar. (Ödeme yapmak istemeyenler)

        ç. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC’ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından (31 dahil) büyük olanlar 2 ay hizmet yapar.(Ödeme yapmak istemeyenler)

        d. Eski yasa kapsamında olup KKTC’de bir yılda toplam 60 gün kalma hakkına sahip olanlardan 41 yaşından gün alanlar 1 ay hizmet yapar.

        e. Özel statü hakkını koruyup 49 yaşını dolduranlar, KKTC’ye ilk giriş yaptıklarında ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurmaları halinde muafiyet belgesi almaya hak kazanırlar.

    Müracaat evrakları:

    (1) 4 adet fotoğraf

    (2) KKTC kimlik kartı tıpkıçekimi (fotokopisi)

    (3) KKTC doğum belgesi (aslı)

    (4) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış kayıtlarının dökümü.

4. Özel statüde (bedelli) askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve KKTC ikamet süreleri nedir?

        a. Özel statüde olanlar daimi olarak yurt dışında ikamet etmeye devam edeceğini beyan edenlerin askerlik yükümlülüğü KKTC’ye kesin dönüş yapacakları tarihe kadar ertelenir.

        b. Bunlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak bir defaya mahsus olmak üzere “kesin dönüş yapana kadar askerlik yükümlülüğü ertelenmiştir” belgesi alarak askerlik işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

        c. KKTC’de yılda toplam 120 günü aşmamak koşulu ile ikamet edebilirler. Meşru mazeret hali dışında yılda toplam 120 günden fazla ikamet ettiği saptananlara yurt dışına çıkış izni verilmez ve bunlar kesin dönüş yapmış sayılır. (kısa süreli askerlik yasası kapsamında müracaat edip belge alanlar 60 gün kalabilirler).

        ç. Bunlardan 120 günlük ikamet süresini dolduranlar KKTC’ye son giriş yaptıkları tarihten 12 ay içerisinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak, müracaat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca özel statü kapsamında askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Süresi içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat edip de süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler özel statü haklarını kaybederler.

5. Özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC’de bulunmaları ve 120  günü geçirmeleri haklarını kaybettirir mi?

        Özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC’de bulunmaları ve 120 günü geçirmeleri aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde haklarını kaybettirmez.

        a. Toplam yedi yıl yurt dışında ikamet etmek.

        b. Anne ve babanın(boşanmış olmaları durumunda çocuğun velayetine sahip olanın), çocukla birlikte askerlik çağına kadar olan dönemi içerisinde, KKTC’de yılda toplam 120 günden fazla ikamet etmemiş olması.

6. Yüksek öğrenime ve çalışmaya bağlı bedelli askerlik nedir?

Askerlik çağına girdiği tarihte KKTC yurttaşı olan ve en az 3 yıllık bir yüksekokul veya fakülte bitirdikten sonra lisansüstü öğrenime devam ederek doktora eğitimini tamamlamış olanlar mükellefiyet hizmetini bedelli olarak yerine getirebilir. Askerlik çağına girdiği tarihte KKTC yurttaşı olan ve en az 3 yıllık bir yüksekokul veya fakülte bitirmeyi müteakip ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak KKTC Askerlik Yasası kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak çalıştıklarını kanıtlamak suretiyle dört yıla kadar askerlik ödevlerini tecil ettirerek bedelli askerlik yapmak isteyenler, her yıl KKTC’de 120 günü aşmamak kaydı ile kalabileceklerdir. Söz konusu kişilerin yurdışında tamamladıkları master eğitimleri de çalışma tarihleri ile iç içe girmemesi ve KKTC’de 120 günlük ikamet kısıtlılığını aşmaması koşulu ile 4 yıllık süreye dahil edilmektedir. Dördüncü yıl dolduktan sonra 12 ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Meşru bir mazereti olmaksızın 12 ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bedelli askerlik hakkından yararlanamazlar.

7. Profesyonel sporculuğa bağlı bedelli askerlik hakkı nasıl kaybedilir?

Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı elde edemeyecek olanlar, öğrenim durumuna bakılmaksızın, askerlik çağına girdikten sonra lisanslı profesyonel sporcu statüsüyle Asal ve Seferberlik Şubeye başvurarak askerliğini her yıl tecil ettirmeleri ve toplam dokuz yıl yurt dışında ikamet etmeleri koşuluna bağlı olarak mükellefiyet hizmetini bedelli olarak yerine getirebilirler.

8. Yüksek Öğrenime ve profesyonel sporcu statüsüne bağlı bedelli askerlik kapsamında olanların askerlik yükümlülüğü nedir?

4000 sterlin ödeyerek 1 ay hizmet yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetini yerine getirebilirler veya 2000 sterlin ödeyerek 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirip geriye kalan 15 günlük hizmet sürelerini ise 15 ay içerisinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının planlamış olduğu tarihlerde tamamlayabilirler.

9. Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı nasıl kaybedilir?

        Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı;

        a. KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı öğretim kurumlarından mezun olanlardan, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmeyenler,
        b. Yüksek lisans, doktora veya yüksek öğrenime bağlı olarak çalışanların erteleme bitim tarihinden başlayarak 3 ay içinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli kayıtlarını yaptırmayıp yoklama kaçağı olanlar,
        c. Yedek subay yoklamasına katılmayıp yoklama kaçağı olanlar ile yedek subay yoklamasına katılıp Eğitim Merkezine katılmayarak bakaya olanların,
        ç. Yurt dışında çalışırken bir takvim yılında KKTC’de toplam 120 günden fazla kalanlar bedelli askerlik yapma haklarını kaybederler.

10. Bedelli askerlik yoklamaları nasıl yapılır?

        a. Son yoklama; mevzuata uygun olarak müracaat edenlerin yoklamaları her yıl Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saptanan tarihlerde (yılda iki kez Şubat ve Temmuz aylarında) yapılır.

        b. Yoklama tarihleri, basın ve yayın yolu ile duyurulur.

        c. Yoklamaya katılacak olanlar, duyuruda belirtilen tarih ve yerde / gerekli belgelerle birlikte hazır bulunarak yoklamalarını yaptırmak zorundadırlar. Yoklamaya katılmayanlar yoklama kaçağı durumuna düşerek bedelli askerlik haklarını kaybederler.

11. Bedelli askerlik müracaattı nasıl yapılır?

Yedek subay statüsü kazandıran bir okuldan mezun olanlar Askerlik Yasasında belirtilen kuralları yerine getirdikleri takdirde bedelli askerlik müracaatlarında bulunabilirler. Müracaatlarını şahsen veya KKTC Elçiliği, Konsolosluğu veya Temsilcilikleri aracılığı ile yapabilirler.

12. Bedelli askerlik kaç şekilde yapılmaktadır?

        a. Özel statüde 12 yaşından önce yurt dışına gidenler ve orada doğanlar ve askerlik çağına kadar ikamet edenler,

        b. Yüksek öğrenim sonrası yurt dışında 4 yıl çalışma koşuluna bağlı bedelli,

        c. Yüksek öğrenim sonrası doktora eğitimine bağlı bedelli,

        ç. Profesyonel sporcu statüsünde yurt dışında 9 yıl ikamet edenlere bağlı bedelli.

13. Bedelli olarak askerlik hizmetini tamamlayanlar terhis belgesini ne zaman alabilirler?

Bedelli askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlarımız terhis belgesini 15 ay (mükellef askerlik süresi) dolduktan sonra almaya hak kazanırlar.

Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması! Yasa Tasarısı Meclise gönderildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Memur Alımı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin

Bize Katılın